U bent hier

LESA Diabetes Mellitus

De LESA Diabetes mellitus geeft aanbevelingen voor samenwerking van huisartsen en verschillende paramedici bij de begeleiding van patiënten met diabetes mellitus type 2 en houdt daarbij rekening met verschillen in taken en verantwoordelijkheden.

Samenvatting

  • De Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) Diabetes mellitus type 2 is het resultaat van overleg tussen huisartsen en paramedische beroepsgroepen over gedeelde zorg aan patiënten met diabetes mellitus type 2.
  • De LESA heeft tot doel om regionaal werkafspraken te maken tussen huisartsen en paramedici teneinde (de samenwerking bij) de behandeling van de patiënt met diabetes mellitus type 2 te optimaliseren.
  • De LESA sluit aan bij de vigerende richtlijnen over diabetes mellitus type 2 voor deze beroepsgroepen. De landelijke standaarden die betrekking hebben op diabetes mellitus type 2 worden door de participerende beroepsgroepen onderschreven.
  • Uitgangspunt van de LESA is een kwalitatief goede diabeteszorg voor patiënten in de eerstelijnszorg, uitgaande van competenties van en regionale afspraken tussen (huis)artsen, diabetesverpleegkundigen, paramedici en patiënten.

 

De LESA Diabetes Mellitus is ontwikkeld in het kader van het project PACK (PAramedische zorg bij Chronisch zieken- Kennis voor de huisarts) samen met het NPI (Nederlands Paramedisch Instituur), kenniscentrum paramedische zorg.