U bent hier

Zoekstrategieën

De strategieën die gevolgd werden bij het zoeken naar de onderbouwende literatuur vallen uiteen in twee delen: een algemene zoekverantwoording die voor alle standaarden geldt en de specifieke zoekstrategie die voor de onderhavige standaard werd gebruikt.

A. Algemeen

B. Bloed

D. Tractus digestivus

F. Oog

H. Oor

K. Tractus circulatorius

L. Bewegingsapparaat

N. Zenuwstelsel

P. Psychische problemen

R. Tractus respiratorius

S. Huid en subcutis

T. Endocriene klieren

U. Urinewegen

W. Zwangerschap

X. Geslachtsorganen vrouw

Y. Geslachtsorganen man