U bent hier

Kwantitatief versus kwalitatief patiënten raadplegen

U kunt de ervaringen van patiënten op verschillende manieren verzamelen en inzetten. Het gangbaarste is kwantitatieve (cijfermatige) informatie verzamelen via vragenlijsten. Ook zijn kwalitatieve (exploratieve) en meer interactieve methoden beschikbaar.

Om een goede keuze te kunnen maken tussen niet-interactieve en interactieve methoden, kan het helpen om eerst na te gaan wat het doel is van de te verzamelen feedback (zie ook www.participatiekompas.nl).

Gangbare doelen

 • monitoren van de zorg: controleren of de diverse aspecten van de zorg goed verlopen;
 • opsporen van aandachtsgebieden voor verbetering van zorg;
 • inventariseren van voorkeuren en ideeën van patiënten om de kwaliteit en service van de zorgverlening beter te maken.

Overzicht voor- en nadelen

Hier volgt een overzicht van de globale voor- en nadelen van deze manieren waarmee u patiënten bij de praktijkorganisatie kunt betrekken.

Methode

Voordeel

Nadeel

Kwantitatief 
(bijvoorbeeld via vragenlijsten)

 • Gemakkelijk in gebruik
 • Gemakkelijk om grotere groepen patiënten te benaderen (representatief)
 • Gemakkelijk om indruk te krijgen van niveau van kwaliteit (door te vergelijken met andere praktijken)
 • Lastig om uitgebreide toelichting te krijgen op scores (en dus soms onduidelijk waar een knelpunt ligt en wat de exacte achtergrond is van gesignaleerde knelpunten)

Kwalitatief 
(bijvoorbeeld via gesprekken)

 • Goede mogelijkheid om uitgebreide toelichting te krijgen over kwaliteitsitems
 • Mogelijkheid om te exploreren (zoals doorvragen en toelichting vragen op antwoorden)
 • Eventueel te combineren met patiëntenparticipatie op andere manieren (analyse van gegevens en planning van verbeteracties)
 • Meer inspanning dan bij vragenlijst
  (ook voor patiënten om mee te doen)
 • Beperkt aantal patiënten, (representativiteit daardoor ook laag)

Mix kwalitatief & kwantitatief

 • Goede en complete informatie
 • Meer werk dan vorige twee mogelijkheden