U bent hier

Richtlijn Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar

De Richtlijn Obstipatie bij kinderen van 0 tot 18 jaar is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en het Nederlands Huisartsen Genootschap en gepubliceerd in 2009.