U bent hier

NHG-Behandelrichtlijn Gordelroos

In de NHG-Behandelrichtlijn Gordelroos staat de behandeling van pijn centraal. Gordelroos geneest bij een normaal functionerend immuunsysteem meestal spontaan binnen enkele weken.

Kernboodschappen

  • Gordelroos geneest doorgaans spontaan binnen enkele weken.
  • Behandeling van pijn staat centraal in het beleid.
  • Een effectieve behandeling ter preventie van postherpetische neuralgie ontbreekt.
  • Schrijf altijd orale antivirale middelen voor bij gordelroos in het gelaat, ongeacht leeftijd of ernst van de symptomen.
  • Verwijs patiënten met herpes zoster ophthalmicus met een rood oog of het teken van Hutchinson naar de oogarts; verwijs bij alarmsymptomen (pijn in het oog, daling of verandering van het gezichtsvermogen, lichtschuwheid) dezelfde dag, en zonder alarmsymptomen binnen een week na het ontstaan van de uitslag.
  • Verwijs patiënten met een vermoeden van herpes zoster oticus dezelfde dag naar de kno-arts.
  • Overleg met de behandelend specialist bij patiënten met gordelroos en een verminderde afweer.

 

Versiedatum: maart 2018