U bent hier

NHG-Behandelrichtlijn Scabiës

De NHG-Behandelrichtlijn Scabiës geeft adviezen voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met scabiës in de eerste lijn. Bij het opstellen van de aanbevelingen is gebruik gemaakt van de LCI-richtlijn Scabiës van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, waar de in deze richtlijn beschreven behandeling bij aansluit.

Kernboodschappen

  • Medicamenteuze behandeling van scabiës bestaat uit een primaire behandeling én een tweede behandeling na 7 tot 14 dagen.
  • Behandel seksuele partners, huisgenoten en logées (als er sprake is van > 15 minuten huid-huidcontact) éénmalig, gelijktijdig met de eerste behandeling van de patiënt.
  • Lokale behandeling heeft de voorkeur; permetrine als eerste keus en benzylbenzoaat als tweede keus.
  • Behandel jonge kinderen (≤ 2 maanden) met benzylbenzoaat.
  • Behandel alleen op indicatie met oraal ivermectine.
  • Persisterende of verergerende jeuk kan zeker nog 14 dagen na de behandeling optreden en hoeft in die periode dus niet te worden beschouwd als uiting van falende therapie.
  • Voor een solitair geval van scabiës bestaat geen meldingsplicht. Scabiës in zorginstellingen moet worden gemeld bij de afdeling Infectieziekten-bestrijding van de GGD.

 

Versiedatum: november 2016