U bent hier

Thuis niet pluis: wat kan ik vragen, wat kan ik doen? Blended learning over huiselijk geweld

NIEUW: NHG en Augeo organiseren blended learning

De aanpak van kindermishandeling is veranderd en daarmee ook de rol van de huisarts en poh-ggz. De LESA Kindermishandeling is aangepast en er is een digitale alert ingebouwd in NHGDoc. Om in te spelen op deze ontwikkelingen, hebben NHG en Augeo samen een blended learning ontwikkeld.

NHG-Scholing biedt een nascholing van vier uur aan, waarin huisartsen en poh’s-ggz kennismaken met systeemgericht werken bij huiselijk geweld. Deze groepsgewijze nascholing wordt gecombineerd met een e-learning van Augeo, die de huisarts of poh-ggz voorafgaand aan of na afloop van de scholing individueel kan volgen.

Voor deze blended learning is een speciaal scholingspakket samengesteld, waarbij u als huisarts of poh-ggz de volgende onderdelen doorloopt:

 1. U volgt individueel de e-learning ‘Werken met een meldcode’ van Augeo over het signaleren van en handelen bij een vermoeden van kindermishandeling.
 2. U neemt deel aan de groepsgewijze NHG-nascholing ‘Thuis niet pluis: wat kan ik vragen, wat kan ik doen?’
 3. U oefent na afloop individueel met online casussen van Augeo over de kindcheck, verwaarlozing, risicotaxatie en praten met een kind. In de casussen komen ook de herziene LESA en de digitale alert in NHGDoc aan bod.

Inhoud groepsgewijze NHG-nascholing ‘Thuis niet pluis: wat kan ik vragen, wat kan ik doen?’

Een actieve houding en alertheid van huisartsen en poh’s zijn noodzakelijk om bij volwassenen en kinderen (ook zonder directe hulpvraag) signalen van kindermishandeling tijdig op te vangen en zo nodig passende hulp te bieden. Hierbij dient het KNMG-stappenplan gevolgd te worden en dienen hulpverleners te handelen volgens de Wet Meldcode.
Vaak weten huisartsen en poh’s wel wat zij moeten doen, maar in de praktijk blijkt de manier waarop zij dit vorm kunnen geven erg weerbarstig. Dat heeft vaak te maken met de gezinsdynamiek.
Een gezin wordt gezien als een systeem, en de aanwezigheid van huiselijk geweld als systeemprobleem. Huiselijk geweld is niet de daad van één gezinslid tegen een ander, maar een verschijnsel dat zich in de wisselwerking tussen gezinsleden voordoet.

Vanuit deze systeembenadering bekijken we de interactiepatronen en omstandigheden die het gezin ‘vatbaarder’ maken voor geweld. In geweldsituaties is er doorgaans sprake van interactie en gedragspatronen tussen betrokkenen in een systeem (een relatie of gezin) die het geweld opwekken en in stand houden. In een systeemgerichte benadering is er geen sprake van één individuele patiënt, maar is het hele gezinssysteem de patiënt.

Wie huiselijk geweld bestudeert vanuit de systeemgerichte benadering, concentreert zich in de aanpak niet op het straffen van plegers en het bieden van hulp aan slachtoffers of getuigen, maar op de onderlinge relatie tussen de gezinsleden en de omstandigheden waarin het gezin functioneert. Het is niet het individu dat geholpen moet worden om te leven zonder geweld, maar het gezin als geheel dient andere patronen op te bouwen. Systeemgericht werken vraagt van de huisarts en poh-ggz, naast betrokkenheid bij alle gezinsleden, ook een systeemgerichte denk- en handelwijze.

Prijsstelling

De reguliere prijsstelling voor het aanbod als boven beschreven is:

Regionale partners kunnen er ook voor kiezen om een voordelig jaar-lidmaatschap aan te schaffen bij Augeo. Dit is aantrekkelijk vanaf 15 deelnemers per jaar. Zij kunnen dan de kosten voor de e-learning verrekenen in de cursusprijs, en zelf de deelnemers toegang geven tot alle gewenste e-learning cursussen die Augeo voor huisartsenpraktijken beschikbaar heeft*. Kijk op de website van Augeo voor meer informatie:

 • lidmaatschap tot 50 gebruikers per jaar: € 1050 voor 1 jaar en € 840 voor 2 jaar
 • lidmaatschap bij  50 – 100 gebruikers per jaar: € 2062,50 voor 1 jaar en € 1650 voor 2 jaar

Bedragen zijn excl. BTW. Augeo biedt regionale partners van NHG een korting van 10% op deze lidmaatschapsprijzen. Neem hiervoor contact op met Augeo: www.augeo.nl.


* Naast de basisscholing over het werken met de KNMG meldcode, heeft Augeo ook nog aanvullende e-learning modules voor huisartsen beschikbaar, zoals:

 • Kindcheck
 • Communiceren over geweld
 • Lange termijn gevolgen van kindermishandeling
 • De rol van geneeskunde in het onderzoek van seksueel misbruikte kinderen

Accreditatie

Huisartsen en poh’s-ggz kunnen met deze blended learning acht accreditatiepunten verdienen (drie voor de e-learning, vier voor de groepsgewijze nascholing (NHG-StiP) en één voor de online casuïstiek). Accreditatie voor de groepsgewijze nascholing kan worden aangevraagd via het NHG. Voor de e-learning en de casuïstiek loopt dit traject via Augeo.

Aanmelden

 • Via de website van uw regionale scholingsaanbieder
 • Open inschrijving: deze cursus staat op dit moment niet gepland. Wilt u zich laten plaatsen op de wachtlijst of informatie ontvangen over de organisatie van deze cursus in uw regio, neem dan contact op met Tessa Vocke (t.vocke@nhg.org), tel.: 088 - 506 56 24.

Meer weten?

Inhoudelijke informatie via Esther Kersbergen: e.kersbergen-brak@nhg.org of tel. 088 - 506 56 19
Organisatorische informatie via Tessa Vocke: t.vocke@nhg.org of tel. 088 - 506 56 24