U bent hier

NHG-Behandelrichtlijn Traumatische wonden en bijtwonden

In deze behandelrichtlijn wordt de behandeling van traumatische wonden, bijtwonden en wondinfecties besproken. Chirurgische wonden en chirurgische wondinfecties vallen buiten het bestek van deze richtlijn.

Het beleid valt uiteen in:

  • Traumatische (bijt)wonden
  • Traumatische (bijt)wondinfecties

Kernboodschappen

  • Maak een onderscheid tussen traumatische wonden en bijtwonden, omdat het beleid verschillend is.
  • Reinig een wond onder een lauwwarme kraan; gebruik geen ontsmettingsmiddelen.
  • Sluit traumatische wonden bij voorkeur binnen twaalf uur, mits een zorgvuldig wondtoilet is verricht en er geen verwijsindicatie bestaat. De strikte termijn van zes uur is losgelaten, aangezien de duur van de wond niet lijkt samen te hangen met een verhoogd infectierisico.
  • Sluit bijtwonden niet, tenzij het risico op infectie laag wordt ingeschat, het cosmetisch van belang is, de wond binnen acht uur kan worden gesloten en er geen verwijsindicatie bestaat. Overweeg in dat geval sluiting, na het verrichten van een zorgvuldig wondtoilet.

 

Versiedatum: april 2017