U bent hier

Veelgestelde vragen

Algemeen, Klachten / conflicten

Als u na een gesprek met de huisarts zelf er niet uitkomt kunt u terecht bij een van de regionale klachtencommissies in het land. Deze vindt u op de website van de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Ook kunt u terecht bij Patiëntenfederatie Nederland. Voor vragen en klachten over de zorg kunt u contact opnemen met de Zorglijn.

De waarde van het MRI-onderzoek wordt in een aantal NHG-Standaarden over klachten van het bewegingsapparaat beantwoord. Ook in de herziene standaard over hoofdpijn wordt kort ingegaan op de waarde van het MRI-onderzoek. Samengevat:

 

  • Bij aanhoudende schouderklachten, een afwijkend beloop en/of beloop kan aanvullend onderzoek overwogen worden. Een MRI-onderzoek is vooral geschikt bij verdenking van occulte fracturen, afwijkingen van het acromioclaviculaire gewricht en een labrumdefect bij instabiliteit.
  • Bij lumbosacraal radiculair syndroom is aanvullend beeldvormend onderzoek, waaronder MRI, alleen zinvol indien een operatie wordt overwogen, ter bepaling van aard, omvang en niveau van afwijkingen in het wervel- of wortelkanaal.
  • Bij patiënten met gonartrose is MRI-onderzoek niet zinvol.
  • Bij patiënten met traumatische knieklachten zijn er onvoldoende redenen om MRI-onderzoek door de huisarts aan te bevelen. Omdat er in verschillende regio's mogelijkheden zijn om in de eerste lijn MRI-onderzoek aan te vragen, is niet uitgesloten dat bij meer duidelijkheid over de indicaties voor operatieve behandeling en over MRI-onderzoek bij specifieke patiëntengroepen een door de huisarts aangevraagd MRI-onderzoek een plaats kan krijgen in een transmurale setting.
  • Beeldvormend onderzoek, waaronder MRI, bij (chronische) hoofdpijnklachten zonder alarmsymptomen wordt niet aanbevolen.

 

De waarde van MRI-onderzoek bij andere klachten of aandoeningen wordt niet besproken in de NHG-Standaarden noch in andere NHG producten.

Voor vragen betreffende vergoedingen van zorgverzekeraars verwijzen wij u naar de LHV.

Het NHG waakt ervoor dat onze producten goed worden toegepast in het juridisch discours. Uitspraken, voor zover ons bekend, die gebaseerd zijn op onze richtlijnen, toetsen wij. Dit heeft niet alleen betrekking op het niet volgen van een richtlijn, maar ook op het ten onrechte niet afwijken van een richtlijn. Wij reflecteren niet op de uitspraak van de tuchtrechter, alleen op de toepassing of interpretatie van de richtlijn. Ondersteuning van de veroordeelde huisartsen behoort niet tot onze taken.