U bent hier

Veelgestelde vragen

NHG-Praktijkaccreditering, 12. Infectiepreventie

De NHG-richtlijn Infectiepreventie is in mei 2017 gepubliceerd en bevat vooral aanbevelingen. Het NHG heeft hierin ook een overzicht met minimumnormen opgenomen.

NPA toetst vanaf mei 2018 op de eigen NPA-norm Infectiepreventie èn op de minimumnormen, zoals vastgesteld door de werkgroep van de richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundige praktijk (NHG, KNMG 2017).

Voor meer informatie zie:

Het zelf steriliseren van instrumenten met een eigen autoclaaf is niet verplicht. Er zijn alternatieven om aan de norm en de minimumeis van de richtlijn Infectiepreventie te voldoen, zoals het gebruik van disposable instrumenten of het extern laten uitvoeren van de sterilisatie (bijvoorbeeld door de Centrale Sterilisatie Afdeling van een ziekenhuis).